Procedure: AGM-bestuursfunctie

De kandidaatstelling en de verkiezing voor een nieuw AGM-bestuurslid gebeurt volgens het geldende sectiereglement. Lees er meer over op deze pagina.

Procedure kandidaatstelling en verkiezing 2018

  • Tot 29 juni: aanmelden kandidaten bestuursfuncties.
  • 12 juli: gesprekken kandidaatstellingscommissie met kandidaten voor bestuur AGM. Is deze datum voor u onmogelijk? Neem dan contact op de secretaris van de kandidaatstellingscommissie Brigit Homan via 06 52 09 36 29.
  • Tweede helft juli: bekendmaking kandidaten. De kandidaatstellingscommissie maakt in de tweede helft van juli de kandidaten van de sectie voor de vacature bekend. Dat gebeurt via KNMP.nl. Alleen de kandidaatstellingscommissie weet hoeveel belangstellenden er zijn.
  • 30 augustus tot 21 september: elektronisch stemmen door de sectieleden op de kandidaat van hun keuze. Alle sectieleden ontvangen per mail een uitnodiging om te stemmen op de kandidaten voor hun sectiebestuur.
  • 25 september: sectieledenvergadering. Het nieuwe bestuurslid wordt (conform de geldende sectiereglementen) benoemd tijdens de sectieledenvergadering op 25 september. Sectieleden ontvangen voorafgaand nog een uitnodiging.

Kandidaatstellingscommissie

Het sectiebestuur van AGM heeft hun kandidaatstellingscommissie ingesteld. De commissie toetst of een kandidaat aan de opgestelde eisen van de profielschets voldoet. De commissie zal ondersteund worden door Brigit Homan (manager verenigingsondersteuning KNMP) als secretaris van de kandidaatstellingscommissie en Diana Tisseur (manager P&O KNMP) als recruiter.

Sectiereglement

De kandidaatstelling en de verkiezing gebeuren volgens het geldende sectiereglement.

Sectiereglement AGM

Download

Contact

Secretaris Commissie Kandidaatstelling AGM
Brigit Homan

06 52 09 36 29 verkiezingagm@knmp.nl