Selectiecommissie AGM

Het KNMP-bestuur heeft een selectiecommissie ingesteld die kandidaten voor de vacature in de AGM-commissie zal toetsen aan de minimumeisen en profielschets.

Het KNMP-bestuur heeft een selectiecommissie ingesteld die kandidaten voor de vacature in de AGM-commissie zal toetsen aan de minimumeisen en profielschets.

De leden van de selectiecommissie zijn:

  • Sijtze Blaauw (voorzitter)
  • Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen (AGM-commissie)
  • Jos Lüers (WSO-bestuur)
  • Miriam Stoks-Goosensen (LOA-commissie)
  • Herre Talsma (AGM-klankbordgroep)

De selectiecommissie zal ondersteund worden door Brigit Homan als secretaris van de selectiecommissie en door Ursula Doorduijn, HR business partner van de KNMP.

Contact

Secretaris selectiecommissie AGM
Brigit Homan

06 52 09 36 29 b.e.h.homan@knmp.nl