Selectiecommissie AGM

Het KNMP-bestuur heeft een selectiecommissie ingesteld die kandidaten voor de vacature in de AGM-commissie zal toetsen aan de minimumeisen en profielschets.

Het KNMP-bestuur heeft een selectiecommissie ingesteld die kandidaten voor de vacature in de AGM-commissie zal toetsen aan de minimumeisen en profielschets.

De leden van de selectiecommissie zijn:

  • Sijtze Blaauw (voorzitter)
  • Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen (AGM-commissie)
  • Jos Lüers (WSO-bestuur)
  • Miriam Stoks-Goosensen (LOA-commissie)
  • Herre Talsma (AGM-klankbordgroep)

De selectiecommissie zal ondersteund worden door Brigit Homan als secretaris van de selectiecommissie en door Britt Mars-Bodt, Manager HR van de KNMP.

Contact

Secretaris selectiecommissie AGM
Brigit Homan

06 52 09 36 29 b.e.h.homan@knmp.nl