Richard van Slobbe

Richard van Slobbe

Richard van Slobbe | Bestuurder AGM | Bestuurslid

Motivatie

Na het afstuderen in 1993 heb ik een grote diversiteit aan werkvelden binnen de farmacie bezien en daaraan mogen bijdragen. In de professionele carrière kwamen naast de zeer diverse openbare apotheeksettings ook aan de orde: groothandel, retailformule, industrie, onderwijs, vrijwillligerswerk t.b.v. St. Farmacie Mondiaal, KNMP-cie Farmacie en kwaliteit.

Als apotheker heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot vooral de processen, structuren en verbetermogelijkheden die zich in een bepaalde setting (in Nederland danwel in het buitenland via St. FM) voordoen. Het aansturen c.q. besturen van een team danwel organisatie en ontwikkelen van nieuwe zaken passen in dit verhaal. Hierbij is de 'Global Initiative on Medication Safety foundation' met haar groeiende vertakkingen door het gehele farmaceutische veld exemplarisch.

Juist vanuit de beleefde werkdiversiteit zie ik hoeveel kwaliteiten de Nederlandse apothekers hebben en wat voor wezenlijke bijdrage ze leveren aan de gezondheidszorg, op welke professionele plek ze ook zitten.

Graag zet ik me in bestuurlijke zin in, om ook de AGM-sectie goed op de kaart te gaan krijgen en haar leden adequaat te vertegenwoordigen, hoe divers ze professioneel ook actief mogen zijn.

Huidige functie(s)

  • Zelfstandig consultant via KOSLO consultancy BV sedert 2005
  • Bestuurs- en projectlid Stichting Farmacie Mondiaal sedert 2006
  • Mede-initiator en bestuurder van de 'Global Initiative on Medication Safety foundation'
  • Mede-initiator en bestuurder Coöperatie Interim-Apothekers UA

Opleiding(en)

  • Farmacie RUG, 1985-1993

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl