Maayke Fluitman

Maayke Fluitman | Bestuurder BO3 | Voorzitter

Maayke Fluitman

Maayke Fluitman

Motivatie

Farmacie is een mooi en breed vakgebied. Apothekers passen hun kennis en kunde op allerlei terreinen toe. Dat het vak van apotheker  breder is dan de openbare en de ziekenhuis farmacie is echter, zowel binnen de eigen beroepsgroep als daarbuiten, niet altijd bekend.

Gedurende mijn bestuursperiode in het hoofdbestuur  van de KNMP heb ik me ingezet om de groep 'overige'  apothekers een zichtbare positie te geven binnen de vereniging. Dit komt voort uit een dubbele overtuiging. Als eerste kan de KNMP, als vereniging, deze leden meer bieden dan in het verleden werd gedaan. Ten tweede hebben deze apothekers een zeer interessant aanbod voor de KNMP. Vanuit de verschillende invalshoeken van deze groep wordt met een breed perspectief naar de farmacie gekeken en draagt de discussie tussen deze apothekers bij aan de door ontwikkeling van het vak. De oprichting en de succesvolle bijeenkomsten van de sectie BO3 hebben aangetoond dat de waarde van deze sectie inderdaad tweeledig is.

Middels een bestuurspositie  zet ik mijn passie voor het apothekersvak, in alle facetten, mijn bestuurlijke ervaring en mijn gedrevenheid graag in om de sectie BO3 door te laten groeien en de positie  van deze groep apothekers binnen de vereniging  verder te verankeren. Ik ben er van overtuigd dat deze groep apothekers een waardevolle bijdrage van de farmacie aan de maatschappij oplevert.

Voor een sectie als BO3 is een goede samenwerking met de andere leden van de KNMP cruciaal. Verbinding maken en respect voor ieders specifieke kennisdomeinen zijn voor mij hierbij zeer belangrijke uitgangspunten. Ruimte voor diversiteit is essentieel voor een sectie als BO3, zowel voor haar eigen leden als voor de relatie met de andere apothekers. Ik zie het als een uitdaging om binnen deze diversiteit BO3 als slagvaardige sectie te laten bijdragen aan de bevordering van de farmacie.

Huidige functie(s)
  • 2013-heden: eigenaar care2create; strategisch en organisatie advies in de zorg
  • 2014- heden: columnist FarmaMagazine
  • 2013-heden: associate Altuïtion

Opleidinge(n)

  • Post-doctoraal Farmacie, RUU, Utrecht
  • Doctoraal Farmacie, RUU, Utrecht

Contact

Brigit Homan
Ambtelijk secretaris Sectie AGM
Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

(070) 37 37 304 / (06) 52 09 36 29 agm@knmp.nl