Jaap Claessens

Jaap Claessens

Jaap Claessens

Motivatie

Belangrijk is dat de KNMP prominent plaats biedt aan apothekers buiten een openbare apotheek, ziekenhuis en industrie, zowel voor die collega’s als voor de KNMP als geheel. De patiënt is er namelijk bij gebaat als álle apothekers samenwerken. AGM-apothekers kunnen daarbij een brugfunctie vervullen.

De afgelopen jaren is een goede basis gelegd, maar er zijn nog uitdagingen: AGM-competentieontwikkeling, verankering in de KNMP, aandacht voor jonge (potentiële) leden, de combinatie van patiënt én product in ons werk, enzovoort. 
Daar wil ik mij met mijn langdurige ervaring en brede netwerk de komende periode graag voor inzetten, in samenwerking met de andere bestuursleden. Ik ben bekend met de sectie vanaf de ontwerpfase en sinds het begin lid van de klankbordgroep waarbij ik aan de BIG-herregistratie mijn steentje heb bijgedragen.

Huidige functies

  • Projectmanager, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
  • Klankbordgroep AGM

Voorlaatste functies

  • Projectmanager Collegedag 2018, CBG
  • Manager Farmacotherapeutische Groep, CBG
  • Hoofd Chemisch-Farmaceutische Beoordelingen, CBG  en RIVM
  • Programmamanager Project Nieuwe Huisvesting, RIVM
  • Wnd Hoofd Centrum voor Informatisering en Automatisering, RIVM

Opleidingen

  • Doctoraal Farmacie en Apothekersexamen, Rijksuniversiteit Leiden
  • Algemene inleiding tot de rechtswetenschap, K.U. Nijmegen
  • Auditeren, project-, financieel en personeelsmanagement, ministerie van VWS

Contact

Secretaris Commissie Kandidaatstelling AGM
Brigit Homan

06 52 09 36 29 verkiezingagm@knmp.nl