Klankbordgroep Sectie AGM

Caroline de Bruijn Inspectie voor de Gezondheidszorg
Jaap Claessens College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Rob Essink Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
Erik Gerritsen Gerritsen Farmaciebeleid
Annemieke Horikx KNMP
Bart Koppers FactorFarma
Johan van Luijn Zorginstituut Nederland
Sharon Schouten PAOFarmacie
Herre Talsma Universiteit Utrecht
Frans van de Vaart KNMP
Wendela Wessels Insight Pharma Services BV
Monique Verduijn Nederlands Huisartsen Genootschap
Marjolein Weda Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ondersteuning

Brigit Homan
Fleur Kauer

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl