Linda Härmark

Linda Harmark

Linda Härmark | Vicevoorzitter AGM

Motivatie

Apotheker zijn, daar ben ik trots op. Als iemand mij vraagt wat voor werk ik doe, antwoord ik altijd dat ik apotheker ben.

Apothekers zijn de geneesmiddelenexperts in de samenleving. Ze zijn werkzaam overal waar het om geneesmiddelen gaat. Door het vormen van de AGM-sectie krijgen de apothekers die buiten de traditionele apothekersgebieden werken ook een stem binnen de KNMP. Als AGM-commissielid wil ik graag werken aan de zichtbaarheid van AGM-apothekers. Daarnaast wil ik mij inzetten om de kennis en kunde van de AGM-apothekers naar de KNMP te brengen, zodat de KNMP een vereniging wordt waar alle apothekers in Nederland zich verbonden mee voelen.

Huidige functie(s)

  • Hoofd Innovatie en projecten, Bijwerkingencentrum Lareb

Voorlaatste functie(s)

  • Hoofd meldingen, Bijwerkingencentrum Lareb
  • Klankbordgroep AGM

Opleiding(en)

  • Foundations of management, Nyenrode Business University
  • Gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen met het proefschrift “Web-based intensive monitoring, a patient based pharmacovigilance tool”
  • Master of Epidemiology, Vrije Universiteit
  • Farmacie, Uppsala Universiteit, Zweden

Contact

Secretaris sectie AGM
Maarten de Waal

(070) 373 73 48 agm@knmp.nl