Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen

 Cynthia Regensburg

Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen| AGM-commissielid

Motivatie

Apothekers zijn op diverse terreinen werkzaam. Het zou goed zijn als we elkaar onderling weten te vinden en elkaar versterken door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Iedere apotheker hoort trots te zijn op onze professie en geeft vanuit zijn/haar rol invulling aan de uitstraling die we als beroepsgroep hebben.

In de jaren dat ik als openbaar apotheker werkzaam was, redeneerde en opereerde ik vaak al breder dan enkel vanuit de apotheek. In mijn huidige baan als adviserend apotheker bij VGZ is dat niet anders. Door met een open blik naar de wereld te kijken en te luisteren, kom ik vaak tot de slotsom dat de belangen van partijen die lijnrecht tegenover elkaar (lijken te) staan dichter bij elkaar liggen dan je in eerste instantie zou denken.

Door mensen te verbinden en ze dichter bij elkaar te brengen draag ik mijn steentje bij om als beroepsgroep ons vak uit te dragen; ongeacht welke ‘smaak’ apotheker het betreft.

Als student zongen we trots het KNPSV-lied dat start met: “Wij allen farmaceuten, door ‘t zelfde doel vereend”. Laten we dat in gedachten blijven houden nu we aan het werk zijn!

Huidige functie(s)

 • Adviserend apotheker extramurale farmacie bij VGZ
 • Lid van Horizonscan geneesmiddelen werkgroep longziekten
 • Deelnemer van Rondetafel Diabeteszorg
 • Lid van de ondernemingsraad van VGZ
 • Gastdocent op RUU (toelichten zorgstelsel en rol zorgverzekeraar)

Voorlaatste functie(s)

 • Lid klankbordgroep AGM
 • Gevestigd apotheker in regio Nijmegen
 • Gevestigd apotheker in Tilburg
 • Medeoprichter dienstapotheek in Tilburg

Opleidingen

 • Postdoctoraal farmacie aan Universiteit Utrecht
 • Doctoraal farmacie aan Universiteit Utrecht

Contact

Secretaris sectie AGM
Maarten de Waal

(070) 373 73 48 agm@knmp.nl