AGM-bijeenkomst Real World Evidence

Op maandag 18 juni vond bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht een AGM-bijeenkomst plaats met als thema Real World Evidence (RWE). Zo’n 50 leden van de sectie AGM bezochten de bijeenkomst.

Real World Evidence

Door therapietrouw, co-medicatie en andere aandoeningen worden resultaten uit clinical trials in de praktijk niet teruggezien. Om de veiligheid en effectiviteit van geneesmiddelen in de tijd te volgen, is er behoefte aan gegevens die in het zorgproces worden verzameld, bijvoorbeeld in de apotheek. Deze gegevens noemen we Real World Evidence (RWE). Op basis daarvan zou je de optimale keuze kunnen maken voor een individu. Een zo compleet mogelijk beeld helpt de zorgprofessional om de zorg te optimaliseren. De zorgprofessional kan het historische verloop van interventies evalueren en daardoor betere en meer doelmatige keuzes maken. Ook kan bewust worden afgeweken van het behandelprotocol als dat meer aansluit bij de patiënt.

RWE wordt ook ingezet bij health technology assessments. Om echt toegevoegde waarde te hebben, moet de methodologie nog verder worden ontwikkeld. In de praktijk zien we nu dat lage aantallen patiënten deelnemen en de veranderingen in de klinische praktijk het onderzoek soms inhalen.

Clinical trials zullen nooit vervangen kunnen worden door RWE, omdat ze beide andere inzichten opleveren. Er gebeurt momenteel veel op het gebied van RWE, op verschillende terreinen. Mooi is dat dit ook in Europees verband gebeurt.

Sprekers

  • Ron Herings over RWE en real world data
    Directeur, Pharmo Institute
  • Amr Makady over wat RWE voor het ZiN kan betekenen
    Beoordelaar Farmaco-economie, Zorginstituut Nederland
    Download de presentatie

Om de presentatie te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Contact

Secretaris sectie AGM
Fleur Kauer

06 31 01 46 89 f.kauer@knmp.nl