Sectie AGM

Voor KNMP-leden die werken op het gebied van Beleid, Onderwijs, Onderzoek of bij de Overheid (BO3) richtte de KNMP in 2012 de 'sectie BO3' op. Sinds eind 2016 heet de sectie 'Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij' (AGM). Via de sectie delen de (ruim 500) apothekers kennis met elkaar en wisselen ze inzichten en ideeën uit. De KNMP organiseert AGM-bijeenkomsten en AGM-verdiepingssessies en faciliteert het digitaal uitwisselen van communicatie.

AGM-bijeenkomsten

Waar werken de sectie AGM aan en waar werkt de KNMP aan? De kennis hierover wordt tijdens de AGM-bijeenkomsten gedeeld. De bijeenkomsten organiseren wij op verschillende locaties in Nederland, bij een organisatie van een AGM-lid. De bijeenkomst start met een inleiding door de gastorganisatie over de eigen activiteiten. Daarna wordt een inhoudelijk onderwerp behandeld. De succesvolle ‘zeepkist’ is de afsluiting. Op deze kist stellen 2 leden zichzelf uitgebreider voor.

Mentornetwerk

Apothekers zijn behalve in de openbare apotheek, ook te vinden in beleidsfuncties, bij overheidsinstellingen, bij onderzoek, in het onderwijs, in de farmaceutische industrie en als zelfstandige ondernemers. Studenten en jonge apothekers oriënteren zich vaak nog en zoeken uit welk werkveld past bij hun interesses. Het mentornetwerk dient om hen hierbij te helpen. Via KNMP.nl kunnen zij de mentoren benaderen voor vragen. Het contact kan variëren van een e-mail sturen, tot een gesprek of een meeloopdag.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Stuur een mail naar of gebruik het aanmeldformulier.

Verslagen en presentaties BO3-bijeenkomsten

Presentatie 8 maart 2016 - De ontwikkelingen van farmacogenetica in de zorg; PGx in de huisartsenpraktijk

Dr. Isa Houwink, Huisarts

Download

Presentatie 8 maart 2016 - Horizon 2020 project

Prof. dr. Henk Jan Guchelaar: Ziekenhuisapotheker, LUMC

Download

Presentatie 8 maart 2016 - KNMP werkgroep Farmacogenetica

Drs. Mandy van Rhenen: Apotheker, KNMP

Download

Presentatie 8 maart - RIVM VUmC verkenning farmacogenetica

Dr. Tessel Rigter: VUmC / RIVM

Download

Verslag 10 september 2015 - Eerste Sectievergadering BO3

Download

Presentatie 10 september 2015 - Future drugs

Ed Moret, secretaris Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences

Download

Presentatie 10 september 2015 - Internationaal beleid

Jan Smits, PGEU

Download

AGM-verdiepingssessies

AGM-leden wisselen informeel met elkaar kennis en ervaringen uit over een specifiek onderwerp. De onderwerpen voor de Verdiepingssessies worden door AGM-leden zelf aangedragen en geven u inzichten voor de eigen organisatie. Er staat een aantal sessies op stapel, te weten:

  • Verdiepingssessie over Palliatieve Zorg
  • Verdiepingssessie over de Opiumwet
  • Verdiepingssessie over de leerlijn organisatie en innovatie in de apothekersopleiding
  • Geneesmiddelenonderzoek bij mensen met een beperking

Wilt u deelnemen aan de AGM-Verdiepingssessie? Meld u dan aan via

Digitaal delen van informatie

Via een LinkedIn-groep kunnen AGM-leden ook informatie delen. De leden worden gestimuleerd zich hierbij aan te sluiten. Daarnaast ontvangen zij via e-mail informatie over de activiteiten van de sectie AGM.

Contact

Brigit Homan
Ambtelijk secretaris Sectie AGM
Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij

(070) 37 37 304 / (06) 52 09 36 29 agm@knmp.nl