Over de secties

De secties LOA, WSO en AGM ontwikkelen binnen de kaders van het KNMP-bestuur hun beleid. Zij hebben hun eigen sectiebestuur dat verantwoording aflegt tijdens de ledenvergadering van de betreffende sectie. Vertegenwoordigers van een sectie spreken altijd namens de KNMP en niet namens een sectie.

Het KNMP-bestuur ziet in beginsel af van concrete aanwijzingen voor selectiebeleid, maar kiest voor het formuleren van criteria waaraan een besluit van een sectiebestuur moet voldoen. Het KNMP-bestuur is bevoegd in het sectiebeleid te interveniëren als dit noodzakelijk is. Bemoeienis met het sectiebeleid vindt altijd plaats na overleg met de voorzitter van de betreffende sectie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl