Secties

De 3 secties van de KNMP: LOA (sectie Landelijke Openbare Apotheken), WSO (Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers) en AGM (sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

Onderwerpen binnen Secties

Over de secties

De secties LOA, WSO en AGM ontwikkelen binnen de kaders van het KNMP-bestuur hun beleid. Zij hebben hun eigen sectiebestuur dat verantwoording aflegt tijdens de Leden Vergadering van de betreffende sectie. Vertegenwoordigers van een sectie spreken altijd namens de KNMP en niet namens een sectie.

Lees verder

Sectie LOA

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). De missie van de LOA is het behartigen van de sociaal economische belangen van openbare apotheken en zorgen voor een gewaardeerde positie in de gezondheidszorg.

Lees verder

Sectie WSO

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) verankert het vak van openbaar apotheker in de zorg door zich in te zetten op Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek.

Lees verder

Sectie AGM

Voor KNMP-leden die werken op het gebied van Beleid, Onderwijs, Onderzoek of bij de Overheid (BO3) richtte de KNMP in 2012 de 'sectie BO3' op. Sinds eind 2016 heet de sectie 'Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij' (AGM). Via de sectie delen de (ruim 500) apothekers kennis met elkaar en wisselen ze inzichten en ideeën uit.

Lees verder