Secties

De 3 secties van de KNMP: LOA (sectie Landelijke Openbare Apotheken), WSO (Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers) en AGM (sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij).

Onderwerpen binnen Secties

Over de secties

De KNMP kent drie secties: de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO), de sectie Landelijke Openbare Apotheken en de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM). De secties richten zich op groepen leden en buitengewone leden die binnen de KNMP onderscheiden kunnen worden (openbaar apothekers, eigenaren van openbare apotheken en apothekers geneesmiddel & maatschappij).

Lees verder

Sectie LOA

Het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA). De missie van de LOA is het behartigen van de sociaal economische belangen van openbare apotheken en zorgen voor een gewaardeerde positie in de gezondheidszorg.

Lees verder

Sectie WSO

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) verankert het vak van openbaar apotheker in de zorg door zich in te zetten op Ontwikkeling, Opleiding, Ondersteuning en Onderzoek.

Lees verder

Sectie AGM

Leden van de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) oefenen hun professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees verder