Lidmaatschap buitengewoon lid

U kunt buitengewoon lid worden van de KNMP als u aan bepaalde criteria voldoet.

1.a. Ieder die aan een Nederlandse universiteit met goed gevolg het doctoraal examen, dan wel Masterdegree aan de faculteit der farmacie of het doctoraal examen dan wel Masterdegree aan de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen met hoofdvak farmacie heeft afgelegd en zijn studie na het halen van dit examen niet voortzet.

1.b. Ieder die aan een universiteit of aan een daaraan als gelijkwaardig erkende instelling voor hoger onderwijs met goed gevolg een doctoraal examen, Masterdegree of daarmee vergelijkbaar examen heeft afgelegd en op een naar het oordeel van het KNMP-bestuur farmaceutisch relevant vakgebied werkzaam is.

Bekijk alle criteria voor buitengewone leden in de statuten (artikel 9, 1.c.)

 

Geslacht  
E-mail vermelden in de KNMP-ledenlijst?  
Telefoonnummer vermelden in de KNMP-ledenlijst?  
Bent u gepromoveerd?
Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden