KNMP-leden per 1 januari 2019

Ruim 90% van alle apothekers in Nederland is lid van de KNMP. De meeste leden werken in de openbare farmacie. Overige leden werken als apotheker in een ziekenhuis, in de industrie of elders. Gouden leden zijn 50 jaar of langer lid.

Totaal: 5.315 (inclusief 113 Gouden leden)

  • Apothekers werkzaam in de openbare farmacie (inclusief poliklinische farmacie): 2.866
    Waarvan gevestigd: 1.938

  • Apothekers werkzaam in de ziekenhuisfarmacie: 623
    Waarvan gevestigd: 99

  • Apothekers werkzaam in de farmaceutische industrie: 236

  • Apothekers werkzaam in functies Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij: 538

  • Apothekers niet meer werkzaam: 939

Er verblijven 166 apothekers in het buitenland. Zij zijn in alle aantallen meegerekend.

Contact

Helpdesk Abonnementen en ledenadministratie

(070) 373 71 41 leden@knmp.nl