Erepenning van de KNMP

De KNMP kent de erepenning. Deze wordt uitgereikt aan leden die zich voor de farmacie of voor de KNMP verdienstelijk hebben gemaakt op een wijze die algemene erkenning verdient.

Het KNMP-bestuur beslist over de toekenning. Leden, groeperingen van leden of districten kunnen een lid schriftelijk voordragen voor de erepenning.

Houders erepenning

De volgende leden zijn houder van de erepenning van de KNMP:

NaamSinds
drs. J.A.A. van Tienen 06-11-1991
drs. J.C. Kutsch Loyenga 28-06-1996
prof. dr. D.D. Breimer 20-03-2001
drs. P.A. Wittop Koning 16-11-2006
mw. dr. A.I. Bierman 08-10-2012
dr. H. Buurma 06-10-2015
dr. F.J. van de Vaart 07-07-2016
mw. drs. M.J.M. van Weelden-Hulshof 14-04-2017
drs. A.M.J.A. Duchateau 14-04-2017
prof. dr. H.G.M. Leufkens 14-04-2017
prof. dr. P.A.G.M. de Smet 13-03-2018

Contact

Bureausecretaris
Frits Elferink

(070) 373 72 86 bestuur@knmp.nl