Lidmaatschap

De KNMP behartigt de belangen van al haar leden en biedt ondersteunende producten als de KNMP Kennisbank en de G-Standaard. Bij het KNMP-lidmaatschap hoort bijvoorbeeld ook een abonnement op het Pharmaceutisch Weekblad (PW) en toegang tot alle informatie op PW.nl en KNMP.nl. U kunt zich hier aanmelden als lid.

Inhoud

Kosten

Het KNMP-lidmaatschap kost € 217,80 per jaar. Kandidaatleden betalen € 42,00 per jaar. 65-plus leden zonder functie betalen € 108,90 per jaar. Alle voorgenoemde prijzen zijn inclusief btw. Apothekers die 50 jaar of langer lid zijn van de KNMP worden vrijgesteld van het betalen van contributie.

Aanmelden als apotheker

Werkzaam in openbare farmacie Werkzaam in ziekenhuisfarmacie Werkzaam in farmaceutische industrie Werkzaam op het aandachtsgebied geneesmiddel en maatschappij

Aanmelden als niet-apotheker/anders opgeleide

Biofarmaceutisch wetenschapper Hoogleraar of universitair docent faculteit farmacie Student farmacie Buitengewoon lid

Contact

Helpdesk Abonnementen en ledenadministratie

(070) 373 71 41 leden@knmp.nl