Leden Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie voor de Opleiding tot Openbaar Apotheker zoekt nieuwe commissieleden. Vanwege het einde van de zittingstermijn van een aantal visitatoren en het grote aantal aanvragen voor erkenning als opleidingsapotheek is de Visitatiecommissie op zoek naar openbaar apothekers om de commissie te versterken.

De Visitatiecommissie voor de Opleiding tot Openbaar Apotheker is een commissie van de Specialisten Registratie Commissie, kamer Openbare Farmacie (SRC-OF).

De SRC-OF is o.a. verantwoordelijk voor het erkennen en bewaken van de kwaliteit van de opleidingsapotheken. In een opleidingsapotheek vindt het praktijkdeel van de opleiding tot openbaar apotheker plaats. Zowel openbare apotheken als poli-apotheken kunnen worden erkend als opleidingsapotheek. Voor het erkennen van een apotheek als opleidingsapotheek wordt gebruik gemaakt van een aanmeldings- en inbeddingsprotocol die worden beoordeeld door visitatoren. Op basis van het advies van een visitator neem de SRC-OF een besluit over de erkenning onder voorwaarden of een definitieve erkenning van een opleidingsapotheek. Daarnaast worden jaarlijks opleidingsapotheken bezocht door twee visitatoren. Op basis van de rapportage van de visitatoren neemt de SRC-OF een besluit over het gestand houden van de erkenning van een apotheek als opleidingsapotheek.

Per jaar worden er ca 80 aanmeldings- en inbeddingsprotocollen beoordeeld en ca. 20 fysieke visitaties uitgevoerd.

Gezocht: nieuwe leden voor de Visitatiecommissie

Het beoordelen van aanmeldings- en inbeddingsprotocollen doe je zelfstandig. Het bezoeken van opleidingsapotheken gebeurt in tweetallen. Voorafgaand aan je werkzaamheden volg je een training zodat je goed op je werkzaamheden als visitator bent voorbereid. Je beoordeelt vijf – zes aanmeldingsprotocollen per jaar en brengt twee- drie maal per jaar een bezoek aan een opleidingsapotheek.

Overige informatie:

 • De Visitatiecommissie bestaat ca. 15 leden. Voor de huidige samenstelling wordt verwezen naar de website van de KNMP.
 • Een visitatieteam bestaat uit twee personen.
 • De benoeming is voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid om éénmaal te worden herbenoemd.

De SRC-OF is op zoek naar visitatoren die:

 • geregistreerd zijn als openbaar apotheker;
 • bij voorkeur werkzaam zijn in een erkende opleidingsapotheek;
 • bij voorkeur ervaring of affiniteit met het opleiden van apothekers;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden hebben;
 • bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van de opleiding tot openbaar apotheker;
 • affiniteit hebben met het KNMP beleid op gebied van deskundigheidsbevordering;
 • affiniteit heeft met wet- en regelgeving specialisme openbare farmacie en wet BIG.

Wij bieden:

 • een aantrekkelijke functie waarbij een directe betrokkenheid is bij de deskundigheidsbevordering van de (openbaar) apotheker;
 • een onkostenvergoeding.

Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met Anneke Geusgens, secretaris SRC-OF, via  of tel: 06-42243866.

Graag ontvangen wij een korte motivatie bij de aanmelding.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl