Lid Klankbordgroep West

Bent u ziekenhuisapotheker of werkzaam in de industrie? Bent u een netwerker en heeft u een visie? Ziet u een rol voor uzelf in de kennisdeling tussen collega’s in uw regio en de KNMP landelijk? En wilt u graag als eerste op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen? Dan heeft u nu de kans om lid te worden van de Klankbordgroep West. Er is momenteel ruimte voor een ziekenhuis- en een industrieapotheker die KNMP-lid zijn.

Wat doen leden van de klankbordgroep

De districtsklankbordgroepleden fungeren als klankbord voor de Districtsafgevaardigde en diens plaatsvervanger(s) naar de Algemene Vergadering (AV) en ook als klankbord voor het KNMP-bestuur en het bureau. Ze zijn een afspiegeling van de leden in het district. Een klankbordgroeplid heeft een netwerk in de regio waaruit hij actief informatie inbrengt tijdens de klankbordgroepvergaderingen en heeft een rol bij het uitdragen van KNMP-beleid in de regio. De klankbordgroepleden overleggen twee of drie keer per jaar met de districtsafgevaardigde, een KNMP-bestuurslid, een MT-lid en de districtscoördinator.

Verwachte inzet

Vergaderingen van de klankbordgroep duren ongeveer twee uur en vinden twee of driemaal per jaar plaats in het district. Voorafgaand aan de vergadering wordt er aan u gevraagd wat er speelt in uw regio en welke onderwerpen aan de orde moeten komen zodat u vragen van collega’s in uw regio kan beantwoorden.

Wat krijgt u ervoor terug

U krijgt uit eerste hand informatie over de (regionale) actualiteiten en de KNMP-beleidsontwikkelingen. U kunt uw invloed uitoefenen, uw mening vormen en discussies voeren. En het lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om uw netwerk verder te vergroten.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen contact op nemen met Loes Pors (districtscoördinator), tel. 06-50890329 of e mail . Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met districtsafgevaardigde Joep van den Dries, e-mail .

Contact

Verenigingscoördinatie
Loes Pors

(070) 373 74 06 l.pors@knmp.nl