Lid Klankbordgroep Noordwest I

Bent u ziekenhuisapotheker of werkzaam in de industrie? Bent u een netwerker en heeft u een visie? Ziet u een rol voor uzelf in de kennisdeling tussen collega’s in uw regio en de KNMP landelijk, juist op de dossiers die binnen de ziekenhuis- en industriefarmacie spelen? En wilt u graag als eerste op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen? Dan verwelkomen wij u graag bij de Klankbordgroep Noordwest I. Er is momenteel ruimte voor een ziekenhuis- en industrieapotheker die KNMP-lid zijn.

Wat doen leden van de klankbordgroep

De klankbordgroep is een afspiegeling van de leden in het district. Elk klankbordgroeplid heeft een netwerk in de regio waaruit hij actief informatie over het beroep, de implementatie van het beleid, de organisatie en samenwerkingsverbanden inbrengt tijdens de klankbordgroepvergaderingen. Ook heeft hij of zij een rol bij het uitdragen van KNMP-beleid in de regio. Daarnaast fungeren de districtsklankbordgroepleden als klankbord voor de districtsafgevaardigde en diens plaatsvervanger(s) in aanloop naar de Algemene Vergadering (AV) en zijn ze klankbord voor het KNMP-bestuur en het bureau. De klankbordgroepleden overleggen twee tot drie keer per jaar fysiek met de districtsafgevaardigde, een KNMP-bestuurslid, een MT-lid, de districtscoördinator en op verzoek met inhoudsdeskundigen in het eigen district.

We missen op dit moment een ziekenhuis- en industrieapotheker in de klankbordgroep en dat willen wij graag veranderen.

Bekijk de huidige samenstelling (achter inlog)

Verwachte inzet

Vergaderingen van de klankbordgroep duren ongeveer twee uur en vinden twee- tot driemaal per jaar plaats in het district. Voorafgaand aan de vergadering wordt aan u gevraagd wat er speelt in uw regio en welke onderwerpen aan de orde moeten komen.

Wat krijgt u ervoor terug

U krijgt uit eerste hand informatie over de (regionale) actualiteiten en de KNMP-beleidsontwikkelingen. U kunt uw invloed uitoefenen, uw mening vormen en discussies voeren. En het lidmaatschap geeft u de mogelijkheid om uw netwerk verder te vergroten. Als waardering vanuit de KNMP voor uw inzet als klankbordgroeplid wordt u uitgenodigd voor een jaarlijks informeel netwerkevenement.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen contact op nemen met Michou Kortrink (districtscoördinator), tel. 06-52093612 of e‑mail . Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met districtsafgevaardigde Raymond Kolman, e-mail .

Contact

Verenigingscoördinatie
Loes Pors

(070) 373 74 06 l.pors@knmp.nl