Commissielid CFOA

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA) is op zoek naar een enthousiast en gedreven commissielid. De CFOA fungeert als steunpunt voor de apotheker die met verminderd functioneren kampt, waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang komt. De CFOA bestaat momenteel uit zes enthousiaste apothekers met een visie. Er komt dit jaar in de CFOA één vacature vrij. Het betreft een zetel voor een openbaar apotheker.

De CFOA biedt de apotheker een luisterend oor, helpt om het probleem te analyseren en begeleidt de apotheker, zodat goede en verantwoorde zorg aan patiënten gewaarborgd blijft. Zij adviseert hierin zo nodig het KNMP-bestuur. Daarnaast beoordeelt de CFOA de naleving van het kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Onze ideale kandidaat

De CFOA zoekt een commissielid met lef en analytisch vermogen die voldoet aan de volgende eisen:

  • Werkzaam in een HKZ gecertificeerde openbare apotheek;
  • Geregistreerd openbaar apotheker;
  • Zelfstandig of in loondienst;
  • Grote belangstelling voor kwaliteit in de openbare apotheek;
  • Van onbesproken gedrag;
  • Affiniteit met ethiek en omgaan met dilemma’s;
  • Analytisch vermogen: onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het leggen van logische verbanden tussen verschillende deelaspecten;
  • Oordeel vormend vermogen: op basis van informatie en analyse van een gegeven casus tot een objectief weloverwogen oordeel komen;
  • Inlevingsvermogen: het zich kunnen verplaatsen in de belevingswereld van anderen, open-mindedness en sensitiviteit;
  • Samenwerking: het vermogen om via (interne) discussie en uitwisseling van zienswijzen binnen de commissie tot een eensluidend oordeel te komen.

Solliciteren

Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen een CV met motivatie mailen naar Laila Luyt: .

Meer informatie

Lees over de CFOA.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl