Kernteam- en klankbordgroepleden Medicatieoverdracht

Voor het programma Medicatieoverdracht is de KNMP op zoek naar enthousiaste en gedreven apothekers.

Om de ambities op het gebied van de digitale uitwisseling van medicatiegegevens waar te maken en te versnellen is het landelijk programma Medicatieoverdracht gestart. Alle betrokken sectoren, waaronder voorschrijvers, apothekers en toedieners, werken in dit programma samen om de richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in de Keten” in te voeren in de zorgpraktijk.

Voor het programma Medicatieoverdracht wordt een aantal kernteams samengesteld. Deze kernteams vormen het hart van het programma. Kernteamleden maken namens de sector Openbare Farmacie met de andere sectoren afspraken en werken activiteiten uit. Het gaat daarbij om beleidsafspraken, afspraken over verantwoordelijkheden, zorgprocessen en transitie-periode en nadere uitwerking van gebruikte begrippen.
Parallel aan de uitwerking van de verschillende activiteiten wordt binnen de sector afgestemd met een op te richten klankbordgroep om te beoordelen welke afspraken nodig zijn per stap, wat de impact is van afspraken en of aanvullende afspraken nodig zijn binnen de sector.

Het programma kent 5 kernteams:

 • patiënt & cliënt
 • medicatie 
 • toedienen
 • lab voor medicatie
 • contra-indicaties en overgevoeligheden

De KNMP zoekt voor ieder kernteam een kandidaat die de sector Openbare Farmacie wil vertegenwoordigen. We zoeken zorgprofessionals die namens de sector in het kernteam met de andere sectoren afspraken maken en activiteiten uitwerken. Zij werken nauw samen met de aan te stellen sectorale projectleider en de op te richten klankbordgroep van openbaar apothekers.

Onze ideale kandidaat

 • Geregistreerd openbaar apotheker;
 • Werkzaam in een HKZ gecertificeerde openbare apotheek;
 • Zelfstandig of in loondienst;
 • Grote belangstelling voor het snijvlak van zorg en ICT in de openbare apotheek;
 • Kan op basis van informatie en analyse van een gegeven casus tot een objectief weloverwogen oordeel komen;
 • Beschikt over inlevingsvermogen: 
 • Samenwerking: het vermogen om via (interne) discussie en uitwisseling van zienswijzen binnen de commissie tot een eensluidend oordeel te komen.

Verwachte inzet

Beschikbaar 0,5 dag per week vanaf september 2020. De kernteams Patiënt & Client en Medicatie starten in september 2020. De overige kernteams starten op een later moment. De deelnemers van de kernteams ontvangen vacatiegeld van 75 euro per uur (exclusief BTW).

Nb: heeft u wel interesse, maar bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan een kernteam? We zoeken ook leden voor de klankbordgroep die maandelijks bijeen komt om de voorstellen te toetsen. De geschatte inspanning is maximaal 8 uur per maand. Ook klankbordgroepleden ontvangen het vacatiegeld van 75 euro per uur (exclusief BTW).

Solliciteren

Kandidaten kunnen tot 20 augustus 2020 een CV met motivatie en voorkeur voor het kernteam mailen naar Anneke Huisman: .

Meer informatie

Lees over het programma op:

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl