Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden.

Secretariaat

Mr. Anne Vokurka-Viruly
Nassauplein 36
2585 ED Den Haag
Telefoon (070) 365 99 53

Onderwerpen

Tuchtzaken worden nauwelijks aanhangig gemaakt, daarom komt de raad niet vaak bijeen. Dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is dat deze raad leden heeft. Ook bij een gering aantal klachten is het van belang dat collega's bereid zijn om hier tijd aan te besteden.

Ieder lid van de KNMP, alsmede het KNMP-bestuur kunnen klachten ter berechting indienen bij de Raad van Tucht tegen een lid van de KNMP ter zake van het overtreden van door de Maatschappijgenomen besluiten, aangegane overeenkomsten, statuten en reglementen, van door het KNMP-bestuur genomen besluiten of aangegane overeenkomsten, alsmede terzake van enig handelen of nalaten dat het vertrouwen in de beroepsgroep, de farmacie of de Maatschappij kan schaden

Samenstelling

Leden van de Raad van Tucht worden gekozen voor een periode van 5 jaar en kunnen zich één keer herkiesbaar stellen.

 • De heer drs. S.L. Verweij | Voorzitter – herkiesbaar in juni 2025

 • De heer drs. A.M.J.A. Duchateau – herkiesbaar in december 2022
 • Mevrouw drs. A. Leuverman – herkiesbaar in juni 2023

 • Mevrouw drs. T.W.M. van der Werf-van der Graaf – herkiesbaar in juni 2023

 • Mevrouw drs. N.J. de Boer-Veger – herkiesbaar in juni 2023

 • De heer drs. P. Bakker – niet herkiesbaar in december 2023
 • De heer drs. R.G. Timmerman – herkiesbaar in juni 2024
 • Mevrouw J.P. Labruyère – herkiesbaar in juni 2024
 • De heer drs. S. Garritsen – herkiesbaar in december 2024 
 • De heer D. Groen MSc – niet herkiesbaar in december 2025
 • De heer drs. S.B. Kuipers – niet herkiesbaar in december 2025
 • Mevrouw drs. R.K.A. Pahladsingh – niet herkiesbaar in december 2025
 • Mevrouw drs. M. Beekhuyzen-Elbers – herkiesbaar in december 2025

Wilt u zich als apotheker aanmelden voor de Raad van Tucht? Stuur dan een e-mail naar Laila Luyt: .

Jaarverslag Raad van Tucht

Download het Jaarverslag 2020

Reglement

Download het Reglement van de Raad van Tucht