Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Secretariaat

Mr. I.H.M. Baas
Nassauplein 36
2585 ED Den Haag
Telefoon (070) 365 99 33

Onderwerpen

Beroepszaken worden nauwelijks aanhangig gemaakt, daarom komt de raad niet vaak bijeen. Dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is dat deze raad leden heeft. Ook bij een gering aantal zaken is het belangrijk, dat collega's bereid zijn om hier tijd aan te besteden.

Samenstelling

Leden van de Raad van Beroep worden gekozen voor een periode van 5 jaar en kunnen zich 1 keer herkiesbaar stellen.

 • De heer drs. P. Linsen | Voorzitter – niet herkiesbaar in december 2025

 • De heer dr. H.S. de Boer – herkiesbaar in december 2022

 • De heer drs. R.J.J.M. Bots – herkiesbaar in juni 2023

 • Mevrouw drs. R.C. Siedenburg – niet herkiesbaar in december 2023
 • De heer drs. J.C.A. Smit – niet herkiesbaar in december 2023
 • De heer drs. F.L.W.M. Rieter – herkiesbaar in juni 2024

 • De heer drs. J. Andeweg – herkiesbaar in juni 2024

 • De heer drs. A.R.G. van Slobbe – herkiesbaar in juni 2025     
 • De heer drs. J.E. de Jong – niet herkiesbaar in december 2025
 • De heer W. Pannekoek MSc – niet herkiesbaar in december 2025
 • De heer drs. R.G.J.F. Kolman – herkiesbaar in december 2025                        

Wilt u zich als apotheker aanmelden voor de Raad van Beroep? Stuur dan een e-mail naar Laila Luyt: .

Jaarverslag Raad van Beroep

Download het Jaarverslag 2019

Reglement

Download het reglement Raad van Beroep der KNMP