Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Secretariaat

Dirk Stobbe: , 06-51 16 93 19

Onderwerpen

 • De commissie houdt zich bezig met de opleidingen tot apothekersassistent, farmaceutisch consulent en farmakundige.
 • De commissie organiseert de jaarlijkse platformdag voor de docenten op de apothekersassistentenopleidingen.

Samenstelling

De leden van de Commissie Opleidingen zijn apothekers afkomstig uit het werkveld en de farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken vervult de rol van secretaris in de commissie.

Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn 1 keer herkiesbaar. De commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

 • Mevrouw drs. Y.M. Groot-Padberg | Voorzitter – niet herkiesbaar in juni 2022

 • Mevrouw J.A.M. Vosters MSc – niet herkiesbaar in december 2021

 • De heer F. Kantouh MSc – herkiesbaar in december 2021

 • Mevrouw L.E. Lammers-Nijssen MSc – herkiesbaar in juni 2022

 • De heer dr. W. Bult – herkiesbaar in juni 2022

 • Mevrouw drs. M.E.A.P. Kokenberg – niet herkiesbaar in juni 2023
 • De heer drs. H.H.A. Kuijpers – herkiesbaar in december 2023

 • Mevrouw dr. L.L. Krens – herkiesbaar in juni 2024

Adviserende leden:

Reglement

Download het Reglement Commissie Opleidingen

  Jaarverslag Commissie Opleidingen

  Download het Jaarverslag 2020

  Contact

  Dirk Stobbe
  Secretaris Commissie Opleidingen

  06 51 16 93 19 d.stobbe@knmp.nl