Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA) fungeert als steunpunt voor de apotheker die met verminderd functioneren kampt waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang komt.

De commissie biedt de apotheker een luisterend oor, helpt om het probleem te analyseren en begeleidt de apotheker, zodat goede en verantwoorde zorg aan patiënten gewaarborgd blijft. Zij adviseert hierin zo nodig het KNMP-bestuur. Daarnaast beoordeelt de CFOA de naleving van het Kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Bekijk meer informatie over de ondersteuning van de CFOA

Samenstelling

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker bestaat uit 6 leden; een voorzitter en 5 overige leden. Deze benoeming kan 1 keer verlengd worden met nog een termijn van 5 jaar. De huidige CFOA bestaat uit de volgende personen:

  • De heer drs. L. Strijbosch, voorzitter – niet herkiesbaar in juni 2023
  • De heer drs. J.M.A. van den Dries – herkiesbaar in juni 2022
  • Mevrouw drs. N. de Jong – herkiesbaar in december 2022
  • Mevrouw drs. H. Elling – herkiesbaar in juni 2023
  • De heer drs. M.H.A.M. Vinks – niet herkiesbaar in juni 2023
  • De heer drs. C.W. Verweij – herkiesbaar in juni 2026

Jaarverslag CFOA

Bekijk het Jaarverslag 2020

Reglement

Download de Procedure en het Reglement

Contact

Maarten de Waal
Secretaris CFOA

(070) 373 71 19 meldpuntfunctioneren@knmp.nl