Commissies en raden

De commissies en raden adviseren het KNMP-bestuur over ontwikkelingen en innovaties op actuele aandachtsgebieden.

Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA) fungeert als steunpunt voor de apotheker die met verminderd functioneren kampt waarbij de patiëntveiligheid in het gedrang komt.

Lees verder

Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Lees verder

Commissie voor de Financiën

De Commissie voor de Financiën adviseert de Vereniging over het financiële beleid.

Lees verder

Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten

De Programmacommissie Wetenschappelijke Bijeenkomsten houdt zich bezig met het wetenschappelijke programma van de KNMP Congressen.

Lees verder

Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Lees verder

Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden.

Lees verder