Structuur van de KNMP

De structuur van de KNMP biedt een basis voor de verbinding tussen de leden onderling, en tussen de leden en het bestuur en bureau.

Het hoogste besluitvormende orgaan van de KNMP is de Algemene Vergadering (AV). Het KNMP-bestuur is belast met de leiding van de Maatschappij en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering bestaat uit districtsafgevaardigden en leden.

Districten

De KNMP is ingedeeld in 11 regionale districten. De districtsafgevaardigde vertegenwoordigt de leden van een district binnen de KNMP. Elk district heeft een klankbordgroep die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigt van de verscheidenheid aan KNMP-leden in een district en de regio’s die een district omvat. De districtsklankbordgroep fungeert als klankbord voor de districtsafgevaardigde, het bestuur en het bureau. 

Meer over de districten

Secties

De KNMP kent drie landelijke secties: de sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM), de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) en de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). De secties richten zich op een aantal groepen leden en buitengewone leden die binnen de KNMP onderscheiden kunnen worden: openbaar apothekers, eigenaren van openbare apotheken en apothekers geneesmiddel & maatschappij.

Bij het instellen van de secties zijn geen secties ingericht voor de ziekenhuisapothekers of de industrieapothekers die lid zijn van de KNMP. Om de belangen van deze twee groepen leden zo goed mogelijk te behartigen werkt de KNMP samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de Vereniging van Nederlandse Industrie-Apothekers (NIA).

Leden van het KNMP-bestuur vervullen de rol van voorzitter van de secties AGM en LOA en van de WSO.

Een schematische weergave de structuur van de KNMP:

KNMP-structuur

Overzicht KNMP-organen

De KNMP kent bijna honderd organen, waarin ongeveer 550 unieke leden actief zijn. Dit zijn bijvoorbeeld besturen, commissies, raden, SIG's en klankbordgroepen. Op deze website is een overzicht beschikbaar van de verschillende organen met daarbij de openstaande vacatures.

Bekijk het overzicht en de vacatures

 

 

.

 

Contact

Teamleider Verenigingscoördinatie
Richard Jacobs

06 15 88 56 60 r.jacobs@knmp.nl