SIG Longaandoeningen

De Special Interest Group (SIG) Longaandoeningen werkt aan de ontwikkeling van de eerstelijns farmaceutische zorg voor mensen met een longaandoening. De SIG is onderdeel van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO).

Samenstelling van de SIG

Voorzitter van de SIG is Agnes Kuijpers, openbaar apotheker in Kring-apotheek Stad van de Zon, Heerhugowaard. De meeste leden van deze SIG zijn openbaar apothekers. Maar ook niet-apothekers kunnen deelnemen aan de SIG.

SIG, Kerngroep en werkgroepen

De SIG heeft een kerngroep, die het beleid van de SIG formuleert en werkgroepen die zich met specifieke deelgebieden bezig houden. Op dit moment is er ook een werkgroep op het gebied van medicatiebegeleiding Astma/COPD actief. SIG-leden maken gebruik van de online KNMP Community om onderling met elkaar te communiceren.

KNMP Community

Open link

Agenda

De kerngroep komt 5 tot 6 keer per jaar bijeen. Werkgroepen vergaderen naar behoefte.