Procedure kandidaatstelling en verkiezing voorzitter KNMP

Het KNMP-bestuur schrijft verkiezingen uit, met als doel de benoeming van een nieuwe voorzitter en de herbenoeming van de KNMP-bestuursleden Katja van Oirschot en Sijtze Blaauw tijdens de Algemene Vergadering van 11 december 2019.

De procedure voor de kandidaatstelling voorzitter en de verkiezingen is als volgt.

 • 3 september – 1 oktober 2019
 • Kandidaten voor de vacature van voorzitter kunnen zich aanmelden.
 • 17 (en mogelijk 21) oktober 2019
  De kandidaatstellingscommissie voert gesprekken met de kandidaten voor voorzitter KNMP.
 • 29 oktober 2019
  De kandidaatstellingscommissie maakt de kandidaten bekend.
 • 14 november – 9 december 2019 tot 11.00 uur
  Elektronische verkiezingen
 • 11 december 2019
  Benoeming nieuwe voorzitter en herbenoeming bestuursleden Katja van Oirschot en Sijtze Blaauw in de Algemene Vergadering.