Jan Dirk Jansen

Motivatie

Ruwweg de helft van mijn carrière ben ik actief geweest als openbaar apotheker en eigenaar van een medisch centrum in Hoogeveen. Daarna heb ik advies- en directiefuncties bekleed bij diverse bedrijven en organisaties in de farmaceutische sector. Ik heb mij in deze periode vooral bezig gehouden met het ontwikkelen van FPZ, het oprichten van een tweetal apotheekcollectieven (Pact en DZF), het onderhandelen met zorgverzekeraars en VWS en de dienstverlening aan ziekenhuisapothekers en zelfstandige openbaar apothekers vanuit de coöperatie en de groothandel. Ik ken de openbare en de ziekenhuisfarmacie dus niet alleen vanuit het standpunt van de praktiserende apotheker, maar ook vanuit het perspectief van andere belangrijke marktpartijen zoals de ketenapotheken, groothandel, industrie, VWS en zorgverzekeraars.

Door mijn werk heb ik regelmatig over de grens kunnen kijken. Daarbij valt vooral op dat de Nederlandse farmacie op eenzame hoogte staat. Wat er is bereikt, is dus absoluut het verdedigen waard maar we moeten tegelijkertijd door op het reeds ingeslagen pad; het verder ontwikkelen van onze positie als zorgverlener. De KNMP hoort daarin een voortrekkersrol te spelen.

Ik heb ervaren dat de beste resultaten worden behaald met breed gedragen plannen en goede samenwerking bij de uitvoering, zowel binnen de eigen gelederen als met de andere marktpartijen. Het verbinden van mensen en creativiteit bij het oplossen van complexe problemen zijn daarbij mijn sterke punten. Mijn netwerk, strategische kennis en bestuurlijke ervaring zou ik graag in willen zetten voor de zaak die mij aan het hart gaat; het verbeteren van de positie van de apotheker en het apotheekbedrijf in de samenleving. Het voorzitterschap van de KNMP is een geweldige kans om die ambitie waar te maken en ik zou het een eer vinden om de beroepsgroep vanuit deze positie een aantal jaren te mogen dienen en vertegenwoordigen.

Huidige functie

  • Consultant

Voorlaatste functies

  • Algemeen directeur Pluripharm
  • Voorzitter Pact, bestuurslid DZF, lid BGPharma
  • Adviseur directie Mediq
  • Adviseur ASKA
  • Directielid Lloyds Apotheken, lid ASKA en bedrijfscollege KNMP
  • Eigenaar en openbaar apotheker, apotheek Jansen Hoogeveen, bestuurslid Departement Drenthe Hanzeland KNMP

Opleidingen

  • Chemie, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Farmacie, Rijksuniversiteit Leiden

Belangen in de farmaceutische sector

Aandeelhouder (minder dan 5%) in ACE Pharmaceuticals

Contact

Bureausecretaris
Frits Elferink

(070) 373 72 86 bestuur@knmp.nl