Commissie Kandidaatstelling

Het KNMP-bestuur heeft een Commissie Kandidaatstelling ingesteld die kandidaten voor 2 vacatures binnen het KNMP-bestuur zal toetsen aan de profielschets. Eind 2016 zijn er verkiezingen voor deze 2 posities.

Commissie Kandidaatstelling

De leden van de Commissie Kandidaatstelling:

  • Dhr. drs. B.M.G. (Bart) Smals | Voorzitter kandidaatstellingscommissie;
  • Dhr. drs. J.P. (Jan Pieter) Schouten;
  • Dhr. drs. B.E.  (Bart) Tolhuisen;
  • Mw. drs. A.E. (Adrienne) van Strien;
  • Dhr. drs. K.M. (Mark) Barendregt.

Mw. D.F. (Diana) Tisseur is vanuit het KNMP-bureau aangesteld als secretaris van de commissie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl