Verkiezingen KNMP-bestuurders 2016

Eind 2016 zijn er verkiezingen voor deze 2 posities in het KNMP-bestuur.

Bent u apotheker met aandacht voor de transitie van het vak? Word KNMP-bestuurder!

De vierjarige subsidie aan StiPCO; het convenant ‘Medisch Farmaceutische Beslisregels in de eerste lijn’; landelijke media-aandacht voor geneesmiddeltekorten; en de wettelijke erkenning van het specialisme openbaar apotheker. Het is slechts een greep uit de belangrijke wapenfeiten van de KNMP. Ze geven aan dat de apotheker zich stevig positioneert in de samenleving. En dat de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 zich aftekent. Het is zaak in volle vaart door te gaan op de ingeslagen weg. Een krachtig verenigde beroepsgroep is daarom essentieel. En uw bijdrage is daarin onmisbaar.

Lees verder

Profielschets KNMP-bestuurder

Bekijk de profielschets voor de 2 KNMP-bestuursleden per december 2016.

Lees verder

Procedure kandidaatstelling en verkiezing KNMP-bestuurders 2016

Het KNMP-bestuur schrijft verkiezingen uit, met als doel de benoeming van 2 nieuwe bestuurders tijdens de Algemene Vergadering van 14 december 2016.

Lees verder