Procedure kandidaatstelling KNMP-bestuurslid/Voorzitter Sectie AGM

Het KNMP-bestuur is op zoek naar een nieuw lid en tevens beoogd voorzitter van de Sectie AGM. De procedure voor de kandidaatstelling is als volgt.
 • Uiterlijk 4 oktober 2021
  Kandidaten kunnen zich aanmelden.
 • Week van 4 oktober (precieze data volgen)
  De kandidaatstellingscommissie voert gesprekken met de kandidaten.
 • Na 8 oktober 2021
  Kandidaten worden geïnformeerd over de uitkomst van de procedure. Kandidaten die voldoen aan het profiel krijgen maximaal twee dagen bedenktijd om te besluiten of zij hun kandidatuur handhaven.
 • 15 oktober 2021
  Opname presentatiefilmpjes kandida(a)t(en) KNMP-bestuur.
 • Tweede helft oktober 2021
  Bekendmaking kandida(a)t(en) KNMP-bestuur.
 • 2 november 2021
  Publicatie agenda Algemene Vergadering (AV). De kandidaat die verkozen wordt als nieuw KNMP-bestuurslid wordt aan de AV voorgedragen als voorzitter van de AGM-commissie.
 • 9 november t/m 1 december 2021
  Presentatie kandida(a)t(en) KNMP-bestuur tijdens Districtsledenbijenkomsten.
 • 9 november t/m 6 december 2021
  Verkiezing KNMP-bestuurslid via individuele elektronische stemming onder alle leden van de KNMP.
 • 8 december 2021
  Bekendmaking uitslag stemming tijdens AV en benoeming voorzitter AGM-commissie.

Contact

Secretaris kandidaatstellingscommissie KNMP-bestuur
Brigit Homan

06 52 09 36 29 b.e.h.homan@knmp.nl