Kandidaatstellingscommissie KNMP-bestuurslid/Voorzitter Sectie AGM

Het KNMP-bestuur heeft een kandidaatstellingscommissie ingesteld die kandidaten voor de vacature in het KNMP-bestuur zal toetsen aan de minimumeisen en de profielschets.

De leden van de kandidaatstellingscommissie zijn:

  • Sijtze Blaauw (voorzitter)
  • Cynthia Regensburg-Hilkhuijsen (AGM-commissie)
  • Jos Lüers (WSO-bestuur)
  • Miriam Stoks-Goosensen (LOA-commissie)
  • Herre Talsma (AGM-klankbordgroep)

De kandidaatstellingsommissie zal ondersteund worden door Brigit Homan als secretaris van de commissie en door Ursula Doorduijn, HR business partner van de KNMP.

Contact

Secretaris kandidaatstellingscommissie KNMP-bestuur
Brigit Homan

06 52 09 36 29 b.e.h.homan@knmp.nl