Steven Verhagen-Smits

Steven Verhagen-Smits

Steven Verhagen-Smits | KNMP-bestuurder | Voorzitter WSO

Motivatie

Geneesmiddeltekorten zijn funest voor de gebruikers ervan, de patiënten. Hun therapie loopt gevaar en veroorzaakt onrust, ontevredenheid en irritatie bij hele groepen gebruikers. En terecht, de beschikbaarheid van medicatie zou vanzelfsprekend moeten zijn. Die zekerheid is nodig om patiënten goed te kunnen begeleiden en coachen in hun medicijngebruik.

Dagelijks zie ik aan de balie de verhalen die schuilgaan achter de recepten. Verhalen van jong en oud, van assertieve tot heel kwetsbare patiënten. Niet altijd makkelijk, wel heel bijzonder. Als bestuurder houd ik me met veel passie bezig met de inhoud van het vak: de professionele standaard, het werken met richtlijnen en indicatoren en MFB’s. Daarbij maak ik continue de vertaalslag naar persoonlijke, wijkgerichte zorg, samen met andere zorgverleners en de patiënt. En ook als eigenaar van een apotheekbedrijf, vind ik de bedrijfsvoering net zo belangrijk. We kunnen immers alleen goede inhoudelijke zorg leveren als aan de randvoorwaarden is voldaan. Zo eenvoudig is het.

Het huidige verdienmodel sluit echter niet meer aan bij onze huidige professie. Bijsturing van de bekostiging is dan ook noodzakelijk om ons zorgverlenerschap te verankeren. Adequate honorering die recht doet aan alle zorgactiviteiten én passend bij het ondernemerschap van een openbare apotheek. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Durf een positie in te nemen als het over de inhoud van ons vak staat. Wij als apothekers zijn geneesmiddeldeskundige en coach. Wij zijn experts in medicatiebeoordelingen. Straal dit uit en zoek pro actief andere zorgverleners op.  Als vanzelf ontstaat daaruit samenhangende, wijkgerichte zorg. Daarin betrek ik ook de  nieuwe lichting studenten, om ze te vertellen wat farmaceutisch zorgverlenerschap inhoudt. Daarom blijf ik collega’s opzoeken om hun verhalen te horen. En tenslotte blijf ik innoveren, om de toekomst zelf kleur te geven. En dat blijf ik doen!

Huidige functies

  • Openbaar apotheker, Apotheek Pillen en Praten
  • Docent vervolgopleiding ApiOS
  • Intervisiecoach

Voorlaatste functies

  • Openbaar apotheker, Gezondheidscentrum Beverwaard
  • ZZP-er
  • Adviseur & coach

Opleidingen

  • Farmacie, Rijksuniversiteit Groningen
  • Masterclass Financiën en kwaliteit (UMCN)

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl