Reinier Bax

Reinier Bax

Reinier Bax | KNMP-bestuurder | Voorzitter LOA (kwaliteitszetel zelfstandige apotheken)

Motivatie

ICT is in de apotheek van levensbelang voor de bedrijfsuitoefening. Medicatiebewaking, declaraties indienen en verwerken, maar ook het bijhouden van de diverse overheidsmaatregelen en de grillen van zorgverzekeraars zijn daar belangrijke onderdelen van. Daarnaast is de uitrol van het LSP niet vanzelf gegaan en zal het LSP de komende jaren ook veel aandacht vragen. Belangrijk daarbij is dat de administratieve lasten beperkt blijven en dat de uitwerking goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.

Graag wil ik mij de komende jaren inzetten om de belangen van apotheken op het gebied van ICT te behartigen. In mijn activiteiten op bestuurlijk niveau heb ik goed leren omgaan met diverse overleg- en onderhandelsituaties. In de diverse overlegsituaties waar de KNMP vertegenwoordigd is zullen mijn bestuurlijke ervaring en ervaring met onderhandelen naar verwachting zeer goed van pas komen.

Huidige functies

  • Openbaar apotheker en eigenaar Apotheek Zuiderhaaks
  • Onderhandelaar cao apothekers in dienstverband, namens de VZA
  • Voorzitter Coöperatieve Apothekersvereniging Kop van Noord-Holland U.A. (CAKN)

Voorlaatste functie

  • Tweede apotheker Apotheek Zuiderhaaks

Opleiding

  • Farmacie, Universiteit Utrecht

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl