Nieuwe KNMP-verenigingsstructuur

Uw belangen en de branche nog beter behartigen: dat was de aanleiding voor het realiseren van de nieuwe KNMP-verenigingsstructuur. Gezamenlijke besluitvorming op 1 plek, en externe vertegenwoordiging met 1 duidelijke boodschap zijn hieraan gekoppeld. De bestuurlijke vernieuwing geeft iedere apotheker, vanuit welke achtergrond dan ook, een herkenbare plek binnen de KNMP.

De KNMP heeft sinds 6 maart 2014 een nieuwe bestuurlijke realiteit.

Eenheid in veelzijdigheid

Er zijn aparte secties voor verschillende groepen apothekers opgericht, met daarboven een kaderstellend KNMP-bestuur. Dit creërt ´eenheid in veelzijdigheid´. De vakinhoud wordt bediend door de sectie Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO), het apotheekbedrijf krijgt specifieke aandacht binnen de sectie Landelijke Openbare Apotheken (LOA), en de sectie BO3 richt zich op beleid, onderwijs, onderzoek en overheid. Ook apothekers uit andere geledingen, zoals ziekenhuisapothekers en industrieapothekers, kunnen na de bestuurlijke vernieuwing via een eigen sectie hun geluid laten horen.

Voorzittersoverleg

Ieders specifieke expertise wordt gebundeld tijdens het voorzittersoverleg van alle secties, inclusief het KNMP-bestuur. Zo is en blijft de KNMP een vereniging van alle apothekers. Voor vandaag. En morgen! 

Document: 'Naar een toekomstbestendige KNMP'

Lees in dit document de aanleiding voor de doorontwikkeling van de organisatiestructuur van de KNMP

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl