Maayke Fluitman

Maayke Fluitman

Maayke Fluitman | KNMP-bestuurder | Voorzitter AGM

Motivatie

Farmacie is een mooi en breed vakgebied. Apothekers passen hun kennis en kunde op allerlei terreinen toe. Dat het vak van apotheker  breder is dan de openbare en de ziekenhuis farmacie is echter, zowel binnen de eigen beroepsgroep als daarbuiten, niet altijd bekend.

Gedurende mijn bestuursperiode in het hoofdbestuur  van de KNMP heb ik me ingezet om de groep 'overige'  apothekers een zichtbare positie te geven binnen de vereniging. Dit komt voort uit een dubbele overtuiging. Als eerste kan de KNMP, als vereniging, deze leden meer bieden dan in het verleden werd gedaan. Ten tweede hebben deze apothekers een zeer interessant aanbod voor de KNMP. Vanuit de verschillende invalshoeken van deze groep wordt met een breed perspectief naar de farmacie gekeken en draagt de discussie tussen deze apothekers bij aan de door ontwikkeling van het vak. De oprichting en de succesvolle bijeenkomsten van de sectie AGM hebben aangetoond dat de waarde van deze sectie inderdaad tweeledig is.

Middels een bestuurspositie zet ik mijn passie voor het apothekersvak, in alle facetten, mijn bestuurlijke ervaring en mijn gedrevenheid graag in om de KNMP en de sectie AGM door te laten groeien en de positie van deze groep apothekers binnen de vereniging verder te verankeren. Ik ben ervan overtuigd dat deze groep apothekers een waardevolle bijdrage van de farmacie aan de maatschappij oplevert.

Voor een sectie als AGM is een goede samenwerking met de andere leden van de KNMP cruciaal. Verbinding maken en respect voor ieders specifieke kennisdomeinen zijn voor mij hierbij zeer belangrijke uitgangspunten. Ruimte voor diversiteit is essentieel voor een sectie als AGM, zowel voor haar eigen leden als voor de relatie met de andere apothekers. Ik zie het als een uitdaging om binnen deze diversiteit AGM als slagvaardige sectie te laten bijdragen aan de bevordering van de farmacie.

Huidige functies

  • Eigenaar care2create; strategisch en organisatie advies in de zorg
  • Columnist FarmaMagazine
  • Associate Altuïtion

Voorlaatste functie

  • Klankbordgroep AGM

Opleidingen

  • Post-doctoraal Farmacie, RUU, Utrecht
  • Doctoraal Farmacie, RUU, Utrecht

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl