Jan Pieter Schouten

Jan Pieter Schouten | KNMP-bestuurder  | Penningmeester

Motivatie

Er vinden grote veranderingen plaats in de inrichting van de zorg. Allerlei belangen van de verschillende zorgverleners spelen, ieder vanuit hun eigen expertise, rol en positie. Centraal staat het belang van de patiënt, wiens farmaceutische zorg gewaarborgd moet worden op inhoud en kwaliteit. De patiënt moet duidelijk weten voor welk geneesmiddel en welke zorg hij of zij bij welke zorgverlener moet zijn. Samenhang dus. De beste manier om in zulke situaties optimale farmaceutische zorg voor de patiënt te garanderen is een intensieve samenwerking tussen openbare apothekers, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers. Daarvoor wil ik mij ook inspannen in het bestuur van de KNMP.

Huidige functie(s)

  • Ziekenhuisapotheker en voorzitter Raad van Bestuur, Apotheek Haagse Ziekenhuizen
  • Lid bestuur Stichting Training Course on Quality Management in Pharma and Biotech
  • Lid NVIC Farmacotherapie Adviescommissie

Voorlaatste functies

  • Hoofd ziekenhuisapotheek, Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam 
  • Voorzitter Bestuur Vereniging Medische Staf, Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
  • Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen, Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam

Opleiding(en)

  • Farmacie, Universiteit Leiden
  • Ziekenhuisapotheker, Sint Franciscus Gasthuis
  • Master Business Management, TSM Business School

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen KNMP-leden hebben volledige toegang tot KNMP.nl. Ga voor meer informatie naar: www.knmp.nl/lid