Jacco Pesser

Jacco Pesser

Jacco Pesser | KNMP-bestuurder | LOA-commissielid (kwaliteitszetel zelfstandige apotheken)

Motivatie

Het huidige vergoedingsmodel van een openbare apotheek is aan revisie toe. Zorg moet gehonoreerd worden, zonder afbreuk te doen aan de zorglogistiek die een openbare apotheek dagelijks verzorgt.

De uitdaging waar de KNMP voor staat om dit model inhoud te geven, spreekt me aan. Ten slotte mag van onze beroepsgroep verwacht worden dat we met zinnige en vernieuwende voorstellen komen omtrent de vergoeding van ons dagelijks werk. Ik wil verantwoordelijkheid nemen om samen met de collega-bestuurders tot deze voorstellen te komen.

In mijn carrière als openbaar apotheker heb ik mij meerdere keren als bestuurder bezig gehouden met dossiers op het snijvlak van zorg en financiën, bijvoorbeeld in de franchiseraad bij Service Apotheek, de Mosadex-coöperatie maar ook lokaal in onze eigen apotheken.

Huidige functies

  • Beherend apotheker en mede-eigenaar van Service Apotheek Oudenbosch
  • Voorzitter coöperatiebestuur Mosadex CV
  • Lid bestuur Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO)
  • Lid bestuur VZA (Vereniging Zelfstandige Apothekers, cao-partij werkgevers)
  • Voorzitter SFZ (Stichting Farmaceutische Zorg, openbare farmacie in de keten)

Voorlaatste functies

  • Voorzitter stichting Lareb
  • Lid franchiseraad Nederlandse Service apotheek Beheer BV
  • Voorzitter College van Toezicht Mosadex CV

Opleidingen

  • Farmacie en apothekersopleiding Rijksuniversiteit Groningen

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl