Gerben Klein Nulent

Gerben Klein Nulent | KNMP-bestuurder | Voorzitter

Motivatie

Leden-apothekers zijn lid van de KNMP en zijn daar ook trots op. Die verandering is ingezet met de Bestuurlijke vernieuwing van de KNMP, waar ik mij tot december 2014 via de LOA voor inzette. Samenwerking tussen ketenapotheken en zelfstandige apotheek-eigenaren staat voor mij voorop. Maar ook brede betrokkenheid van alle geledingen apothekers. Als sector moeten wij meer eenheid uitstralen om zo ons gezamenlijk belang beter en steviger voor het voetlicht te brengen. Mijn voorganger Rik van de Meer heeft hier baanbrekend werk voor verricht: hij heeft de toon gezet met de Bestuurlijke vernieuwing en de Toekomstvisie. Nu is de tijd om onze blik naar buiten te richten en op aansprekende wijze de aansluiting te realiseren bij politiek, maatschappij en zorgverzekeraars. Daar wil ik mij sterk voor maken als woordvoerder voor alle apothekers in Nederland.

Huidige functie

  • KNMP-voorzitter

Voorlaatste functies

  • Vicevoorzitter, KNMP-sectie Landelijke Openbare Apotheken
  • Directeur Public Affairs, Mediq Pharmacies NLExecutive Vice President Pharmacies, Mediq International
  • CEO, ACP Pharma SA
  • Algemeen Directeur, Mediveen Groep, Mediq Apotheken Nederland
  • Apotheker/eigenaar, Charloische Apotheek Rotterdam

Opleiding(en)

Farmacie, Universiteit Utrecht

Contact

Bureausecretaris
Frits Elferink

(070) 373 72 86 bestuur@knmp.nl