Aris Prins

Aris Prins

Aris Prins | KNMP-bestuurder | Voorzitter

Motivatie

De huidige definitie van gezondheid gaat niet uit van ziekte, maar van gezondheid en functioneren met een aandoening. Het is onze taak om mensen langer gezond te houden. Ik ben er trots op dat onze beroepsgroep iedere dag proactief multidisciplinair samenwerkt om dit te bereiken.

Mensen vertrouwen er op dat wij antwoorden hebben op maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van de zorg, toegankelijkheid, vergrijzing en tekorten. Dit vraagt niet alleen om samenwerking tussen apothekers, maar ook een duidelijke visie op de rol van apothekers.

Als voorzitter van de KNMP wil ik er fulltime voor zorgen om als beroepsgroep samen tot kraakheldere standpunten te komen en om deze duidelijk en krachtig over te brengen bij het publiek, beleidsmakers en andere zorgverleners.

Huidige functies

 • Bestuurslid Zorggroep Eerstelijns Apotheken (ZELA)
 • Mentor Master Farmacie LUMC, Leiden
 • Lid vaccinatiealliantie, VWS
 • Lid klankbordgroep Zinnige Zorg medicamenteuze therapie bij DVT / PE
 • Lid / Roerganger Ontregel de Zorg, ZN, KNMP, VWS
 • Lid Farmaco Therapeutisch Transmuraal Overleg van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag

Voorlaatste functies

 • Openbaar apotheker Apotheek Poeldijk
 • Bestuurslid sectiebestuur LOA, KNMP
 • Lid bestuurscommissie Dynamo, KNMP
 • Lid wetenschappelijke commissie European Society of Clinical Pharmacy congres, Antwerpen
 • Projectleider Farmacogenetica en langdurig gebruik antidepressiva DSW / ZELA / Farmapas
 • Lid Werkgroep Openbaar Apotheker Specialist van het Capaciteitsorgaan
 • Adviserend apotheker bij Zorgorganisatie Eerstelijn
 • Voorzitter Stichting Geluk en Vrijheid
 • Hospital pharmacist, Ninewells Hospital, Dundee, Schotland

Opleidingen

 • Registratie Openbaar Apotheker
 • Hospital Pharmacy, Ninewells hospital, Dundee, Schotland
 • Farmacie, Universiteit Utrecht

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl