KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KNMP en wordt gekozen door de KNMP-leden. Het KNMP-bestuur is verantwoordelijk voor al het binnen de KNMP-vereniging gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Het KNMP-bestuur ontwikkelt het beleid. Dit beleid wordt op hoofdlijnen vastgesteld in de Algemene Vergadering en het monitoren van de uitvoering ervan vindt plaats in samenspraak met de secties voor de verschillende groepen apothekers.

Elk KNMP-bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en kan 1 keer herbenoemd worden. In samenspraak met de KNMP-leden stelt het KNMP-bestuur het beleid van de KNMP vast. Hierbij krijgt het bestuur ondersteuning en advies van de medewerkers van het KNMP-bureau. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het KNMP-bureau.

De verantwoordelijkheid voor de externe vertegenwoordiging ligt bij het KNMP-bestuur. Per situatie wordt besloten hoe de externe vertegenwoordiging ingevuld wordt.

Het KNMP-bestuur

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl