KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KNMP en wordt gekozen door de KNMP-leden. Het KNMP-bestuur is verantwoordelijk voor al het binnen de KNMP-vereniging gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Het KNMP-bestuur ontwikkelt het beleid. Dit beleid wordt op hoofdlijnen vastgesteld in de Algemene Vergadering en het monitoren van de uitvoering ervan vindt plaats in samenspraak met de secties voor de verschillende groepen apothekers.

Elk KNMP-bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en kan 1 keer herbenoemd worden. In samenspraak met de KNMP-leden stelt het KNMP-bestuur het beleid van de KNMP vast. Hierbij krijgt het bestuur ondersteuning en advies van de medewerkers van het KNMP-bureau. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het KNMP-bureau.

De verantwoordelijkheid voor de externe vertegenwoordiging ligt bij het KNMP-bestuur. Per situatie wordt besloten hoe de externe vertegenwoordiging ingevuld wordt.

Het KNMP-bestuur

Op advies van de LOA-commissie heeft het KNMP-bestuur Bart Tolhuisen aangesteld als adviseur van het KNMP-bestuur. Deze adviseur heeft het draagvlak bij de buitengewoon leden van de KNMP die een apotheekketen vertegenwoordigen.

Contact

Bureausecretaris
Frits Elferink

(070) 373 72 86 bestuur@knmp.nl