KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KNMP en wordt gekozen door de KNMP-leden. Het KNMP-bestuur is verantwoordelijk voor al het binnen de KNMP-vereniging gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Het KNMP-bestuur ontwikkelt het kaderbeleid. Dit beleid wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering en het monitoren van de uitvoering ervan vindt plaats in samenspraak met de secties voor de verschillende groepen apothekers.

Elk KNMP-bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en kan 1 keer herbenoemd worden. In samenspraak met de KNMP-leden stelt het KNMP-bestuur het beleid van de KNMP vast. Hierbij krijgt het bestuur ondersteuning en advies van de medewerkers van het KNMP-bureau. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het KNMP-bureau.

De verantwoordelijkheid voor de externe vertegenwoordiging ligt bij het KNMP-bestuur. Dit wil niet wil zeggen dat het bestuur alleen de vertegenwoordiging vervult. Samen met de sectievoorzitters wordt per situatie bekeken hoe de externe vertegenwoordiging ingevuld wordt onder de vlag van de KNMP.

Het KNMP-bestuur

Contact

Bureausecretaris
Frits Elferink

(070) 373 72 86 bestuur@knmp.nl