KNMP-bestuur

Het KNMP-bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de KNMP en wordt gekozen door de KNMP-leden. Het KNMP-bestuur is verantwoordelijk voor al het binnen de KNMP-vereniging gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Het KNMP-bestuur ontwikkelt het kaderbeleid. Dit beleid wordt vastgesteld in de Algemene Vergadering en het monitoren van de uitvoering ervan vindt plaats in samenspraak met de secties voor de verschillende groepen apothekers. Het KNMP-bestuur blijft verantwoordelijk voor het binnen de KNMP gevoerde beleid, maar stemt af en toetst bij de secties.

Elk KNMP-bestuurslid wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en kan 1 keer herbenoemd worden. In samenspraak met de KNMP-leden stelt het KNMP-bestuur het beleid van de KNMP vast. Hierbij krijgt het KNMP-bestuur ondersteuning en advies van de medewerkers van het KNMP-bureau. Het KNMP-bestuur is eindverantwoordelijk voor het KNMP-bureau. De dagelijkse leiding van het bureau is gedelegeerd aan algemeen directeur Léon Tinke.

De verantwoordelijkheid voor de externe vertegenwoordiging ligt bij het KNMP-bestuur. Dit wil niet wil zeggen dat het KNMP-bestuur alleen de vertegenwoordiging vervult. Samen met de sectievoorzitters wordt per situatie bekeken hoe de externe vertegenwoordiging ingevuld wordt onder de vlag van de KNMP.

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur van de KNMP via

Het KNMP-bestuur

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl