Raad van Tucht

De Raad van Tucht spreekt recht bij klachten tegen leden.

Secretariaat

Mr. I.H.M. Baas
Nassauplein 36
2585 ED Den Haag
Telefoon (070) 365 99 53

Onderwerpen

Tuchtzaken worden nauwelijks aanhangig gemaakt, daarom komt de commissie niet vaak bijeen. Dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is dat deze commissie leden heeft. Ook bij een gering aantal klachten is het van belang dat collega's bereid zijn om hier tijd aan te besteden.

Samenstelling

Leden van de Raad van Tucht worden gekozen voor een periode van 5 jaar en kunnen zich één keer herkiesbaar stellen.

  • De heer drs. L.C.W. Scheefhals | Voorzitter – niet herkiesbaar in december 2020
  • De heer drs. P. Bakker – herkiesbaar in december 2018
  • De heer D. Groen – herkiesbaar in december 2020
  • De heer drs. S.B. Kuipers – herkiesbaar in december 2020
  • Mevrouw drs. R.K.A. Pahladsingh – herkiesbaar in december 2020
  • De heer drs. J. Tjoeng – niet herkiesbaar in december 2018
  • De heer drs. A.M.J.A. Duchateau – herkiesbaar in december 2022
  • Mevrouw drs. A. Leuverman – herkiesbaar in juni 2023
  • Mevrouw drs. G. Van der Werf-van der Graaf – herkiesbaar in juni 2023
  • Mevrouw drs. N.J. de Boer-Veger – herkiesbaar in juni 2023

Jaarverslag Raad van Tucht

Download het Jaarverslag 2017

Reglement

Download het Reglement van de Raad van Tucht

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl