Raad van Beroep

De Raad van Beroep behandelt beroepszaken tegen beslissingen van het bestuur van de KNMP en aangesloten organen.

Secretariaat

Mr. I.H.M. Baas
Nassauplein 36
2585 ED Den Haag
Telefoon (070) 365 99 33

Onderwerpen

Beroepszaken worden nauwelijks aanhangig gemaakt, daarom komt de commissie niet vaak bijeen. Dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is dat deze commissie leden heeft. Ook bij een gering aantal zaken is het belangrijk, dat collega's bereid zijn om hier tijd aan te besteden.

Samenstelling

Leden van de Raad van Beroep worden gekozen voor een periode van 5 jaar en kunnen zich 1 keer herkiesbaar stellen.

 • De heer drs. P. Linsen | Voorzitter – herkiesbaar in december 2020
 • De heer prof. dr. J.R.B.J. Brouwers – niet herkiesbaar in juni 2019
 • De heer drs. J.M.A. van den Dries – herkiesbaar in december 2018
 • De heer dr. R. Fijn – niet herkiesbaar in december 2019
 • De heer drs. J.E. de Jong – herkiesbaar in december 2020
 • De heer W. Pannekoek – herkiesbaar in december 2020
 • Mevrouw drs. R.C. Siedenburg – herkiesbaar in december 2018
 • De heer drs. J.C. A. Smit – herkiesbaar in december 2018
 • De heer drs. C. Venema – niet herkiesbaar in juni 2019
 • De heer dr. H.S. de Boer – herkiesbaar in december 2022
 • De heer drs. R.J.J.M. Bots – herkiesbaar in juni 2023

Jaarverslag Raad van Beroep

Download het Jaarverslag 2017

Reglement

Download het reglement Raad van Beroep der KNMP

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl