Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Secretariaat

Drs. M.P.D. Westein
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Telefoon (070) 373 71 75

Onderwerpen

 • De commissie houdt zich bezig met de opleidingen tot apothekersassistent, farmaceutisch consulent en farmakundige.
 • De commissie organiseert de jaarlijkse platformdag voor de docenten op de apothekersassistentenopleidingen.

Samenstelling

De leden van de Commissie Opleidingen zijn apothekers afkomstig uit het werkveld en de farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen. Een adviseur van Stichting Bedrijfsfonds Apotheken is regelmatig aanwezig.

Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn 1 keer herkiesbaar. De commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

 • Mevrouw drs. H. Elling | Voorzitter – niet herkiesbaar in 2018
 • Mevrouw F. Bergsma MSc – herkiesbaar in 2017
 • De heer I.H. Brinkman MSc – herkiesbaar in 2017
 • Mevrouw drs. Y.M. Groot-Padberg – herkiesbaar in 2017
 • Mevrouw drs. N. Hunfeld – niet herkiesbaar in 2018
 • Mevrouw drs. H. Otterman – herkiesbaar in 2017
 • De heer drs. D. Stobbe – herkiesbaar in 2017
 • Mevrouw drs. J.A.M. Vosters – herkiesbaar in 2018

Reglement

Download het Reglement Commissie Opleidingen

  Jaarverslag Commissie Opleidingen

  Download het Jaarverslag 2015

  Contact

  Marnix Westein
  Secretaris Commissie Opleidingen

  (070) 373 71 75 m.westein@knmp.nl