Commissie Functioneren Openbaar Apotheker (CFOA)

De CFOA adviseert het KNMP-bestuur over het functioneren van een openbaar apotheker ten aanzien van structureel onderpresteren op het gebied van het leveren van kwalitatief goede farmaceutische zorg op basis van signalen die de commissie bereiken, bijvoorbeeld via het Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker. Daarnaast beoordeelt de CFOA de naleving van het Kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl.

Secretariaat

Laila Luyt
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Telefoon (070) 373 72 09

Onderwerpen

  • Collega-apothekers kunnen hun zorgen melden via het Meldpunt Functioneren Openbaar Apotheker.
  • De commissie rapporteert haar oordeel naar aanleiding van een melding over een apotheker aan het KNMP-bestuur.

Samenstelling

De Commissie Functioneren Openbaar Apotheker bestaat uit 6 leden; een voorzitter en 5 overige leden. Deze benoeming kan 1 keer verlengd worden met nog een termijn van 5 jaar. De huidige CFOA bestaat uit de volgende personen (momenteel staat één vacature open):

  • De heer drs. L. Strijbosch, voorzitter – herkiesbaar in juni 2018
  • De heer drs. M.H.A.M. Vinks – herkiesbaar in juni 2018
  • De heer drs. A.Hoevenaars  herkiesbaar in december 2021
  • De heer drs. J.M.A. van den Dries – herkiesbaar in juni 2022
  • Mevrouw drs. N. de Jong – herkiesbaar in december 2022

Jaarverslag CFOA

Bekijk het Jaarverslag 2017

Reglement

Download de Procedure en het Reglement

Contact

Commissie Functioneren Openbaar Apotheker
Laila Luyt

(070) 373 72 09 l.luyt@knmp.nl