Geschiedenis van de Farmacie

Binnen de KNMP heeft jarenlang een Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie gefunctioneerd. De activiteiten van deze commissie zijn in 2016 ondergebracht bij de Stichting Farmaceutisch Erfgoed.

De Stichting Farmaceutisch Erfgoed stelt zich ten doel het verleden van de farmacie te verbinden met het heden en de toekomst door middel van historische objecten. De stichting draagt daarom zorg voor het verantwoord beheer van tastbare materialen en bronnen uit het verleden. Bovendien zorgt zij voor de ontsluiting ervan - materieel en virtueel - voor geïnteresseerden in de breedste zin van het woord. Activiteiten van de stichting zijn o.a.:

  • de zorg voor en het verzamelen van historisch (archief)materiaal met betrekking tot de geschiedenis van de Nederlandse apothekers;
  • het organiseren van de jaarlijkse Farmaceutisch Historische Dag;
  • het beantwoorden van geschiedkundige vragen van de farmacie en het apothekersberoep;
  • inhoudelijke en praktische ondersteuning aan het Virtueel Museum en Centrum voor Farmaceutisch Erfgoed 'De Eenhoorn' in Urk;
  • het geven van begeleiding bij de uitgave van Nederlandstalige bijdragen op het gebied van de geschiedenis van de farmaceutische wetenschappen en de geschiedenis van het apothekersberoep in de reeks 'Venster op farmaciehistorie'.

Vragen kunt u per mail stellen aan

Voor meer info over de stichting, kijk op www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl

Een stap terug in de tijd

Wat is het KNMP-embleem?

De gestileerde schaal met slang duiden we vaak aan met ‘gifbeker’, als verwijzing naar de apotheker als ‘gifmenger’. In werkelijkheid is het de schaal waaruit Hygieia, de godin van de gezondheid, properheid en hygiëne in de Griekse mythologie, haar slang te eten geeft. Hygieia wordt altijd met slang en beker afgebeeld. De slang is het symbool van leven, omdat zij zich door het jaarlijks afwerpen van de huid steeds lijkt te verjongen. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw gebruikt de KNMP dit logo, dat ook het juridisch eigendom is van de Maatschappij.

Wie was de eerste apotheker van Nederland?

Al ruim 700 jaar zijn er apothekers in Nederland gevestigd. De oudste apotheker van wie de naam kennen, is Anselmus, die in 1276 een kelder huurde onder het huis van de bisschop van Utrecht, Jan van Nassau.