Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Secretariaat

Pauline Hoogerwerf: , 06 30 66 77 75

Onderwerpen

 • De commissie houdt zich bezig met de opleidingen tot apothekersassistent, farmaceutisch consulent en farmakundige.
 • De commissie organiseert de jaarlijkse platformdag voor de docenten op de apothekersassistentenopleidingen.

Samenstelling

De leden van de Commissie Opleidingen zijn apothekers afkomstig uit het werkveld en de farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken vervult de rol van secretaris in de commissie.

Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn 1 keer herkiesbaar. De commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

 • Mevrouw drs. Y.M. Groot-Padberg | Voorzitter – niet herkiesbaar in juni 2020
 • De heer I.H. Brinkman MSc – niet herkiesbaar in december 2020
 • Mevrouw drs. H. Otterman – niet herkiesbaar in december 2020
 • De heer drs. D. Stobbe – niet herkiesbaar in december 2020
 • Mevrouw J.A.M. Vosters MSc – niet herkiesbaar in december 2021
 • Mevrouw drs. C.M. Falke – herkiesbaar in juni 2019
 • Mevrouw drs. M.E.A.P. Kokenberg – herkiesbaar in juni 2020
 • De heer F. Kantouh MSc – herkiesbaar in december 2021

Reglement

Download het Reglement Commissie Opleidingen

  Jaarverslag Commissie Opleidingen

  Download het Jaarverslag 2017

  Contact

  Pauline Hoogerwerf
  Secretaris Commissie Opleidingen

  06 30 66 77 75 p.hoogerwerf@sbaweb.nl