Commissie Opleidingen

De Commissie Opleidingen adviseert het KNMP-bestuur over alle zaken die verband houden met farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen in relatie tot de beroepsuitoefening in de openbare farmacie en ziekenhuisfarmacie.

Secretariaat

Pauline Hoogerwerf: , 06 30 66 77 75

Onderwerpen

 • De commissie houdt zich bezig met de opleidingen tot apothekersassistent, farmaceutisch consulent en farmakundige.
 • De commissie organiseert de jaarlijkse platformdag voor de docenten op de apothekersassistentenopleidingen.

Samenstelling

De leden van de Commissie Opleidingen zijn apothekers afkomstig uit het werkveld en de farmaceutische mbo- en hbo-opleidingen. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken vervult de rol van secretaris in de commissie.

Leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar en zijn 1 keer herkiesbaar. De commissie komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

 • Mevrouw drs. Y.M. Groot-Padberg | Voorzitter – niet herkiesbaar in juni 2022

 • De heer I.H. Brinkman MSc – niet herkiesbaar in december 2020

 • Mevrouw drs. H. Otterman – niet herkiesbaar in december 2020

 • Mevrouw J.A.M. Vosters MSc – niet herkiesbaar in december 2021

 • Mevrouw drs. M.E.A.P. Kokenberg – niet herkiesbaar in juni 2023

 • De heer F. Kantouh MSc – herkiesbaar in december 2021

 • Mevrouw L.E. Lammers-Nijssen MSc – herkiesbaar in juni 2022

 • De heer dr. W. Bult – herkiesbaar in juni 2022

Adviserende leden:

 • Mevrouw N. Ayachi, docent opleiding Farmaceutisch Consulent Hogeschool Capabel
 • Mevrouw K. Wezepoel, bestuurslid Optima Farma
 • Mevrouw L.M. Wentink, bestuurslid NVFZ

Reglement

Download het Reglement Commissie Opleidingen

  Jaarverslag Commissie Opleidingen

  Download het Jaarverslag 2019

  Contact

  Pauline Hoogerwerf
  Secretaris Commissie Opleidingen

  06 30 66 77 75 p.hoogerwerf@sbaweb.nl